Arbeidsrecht

Er zijn allerlei kwesties die kunnen spelen in een arbeidsverhouding. Wat wordt verstaan onder goed werkgeverschap of goed werknemerschap? Wat is een concurrentiebeding? Hoe lang mag een proeftijd duren? Wat zijn uw rechten en plichten? Wij geven u graag advies.

Einde arbeidsovereenkomst

Bij arbeidsrechtzaken kunnen wij u bijstaan als een arbeidsovereenkomst beëindigd moet worden, of als ontslag aan de orde is. Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Wij geven u daar graag uitleg over en staan u graag bij in het geval dat u daarmee te maken krijgt.

Ook adviseren wij werkgevers wat de doen bij dreigende arbeidsconflicten. Voorkomen is immers vaak beter dan genezen. Als voorkomen niet meer mogelijk is dan begeleiden wij uiteraard ook het dan te volgen traject.

Loonvordering

Krijgt u om wat voor reden dan ook uw loon niet (meer) uitbetaald? Ook daarin kunnen wij u bijstaan. Vaak is hierbij overleg met de werkgever een optie of kan een kort geding procedure bij de rechtbank worden gestart om zo spoedig mogelijk weer betaling te krijgen.

Beëindigingsovereenkomst

Veel arbeidscontracten eindigen met een beëindigingsovereenkomst. U stemt er beiden mee in dat het arbeidscontract wordt beëindigd.

De afspraken die daarbij worden gemaakt moeten goed op papier staan. U voorkomt daarmee veel problemen. U kunt daarbij denken aan problemen bij een aanvraag voor een WW-uitkering. U kunt een overeenkomst altijd door ons laten nazien om te kijken of die goed in elkaar steekt. Ook kunnen wij uiteraard voor u een goede overeenkomst opstellen.

Opstellen arbeidscontract

Het is belangrijk om een goed en duidelijk arbeidscontract te hebben. Dit om problemen in de toekomst te voorkomen. Ook voor het opstellen en nalopen van arbeidscontracten kunt u bij ons terecht.

Wij staan zowel werknemers als werkgevers bij in arbeidsrechtelijke zaken.

Copyright © 2024 de Waard advocaten. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.