Huurrecht

In het huurrecht zijn er allerlei kwestie die kunnen spelen. Gedraagt de huurder zich als goed huurder en gedraagt de verhuurder zich als goed verhuurder? Hoe zit het bijvoorbeeld met onderhoud van het pand? Wat zijn uw rechten en plichten als huurder en als verhuurder? Zowel zaken over huur en verhuur van woonruimte als bij zaken van huur en verhuur van bedrijfsruimte staan wij u graag bij.

Huurcontract

De basis van een goede huurverhouding is een goed huurcontract. Het verdient aanbeveling die zorgvuldig op te stellen. Heeft u daarbij hulp nodig of wilt u een huurcontract laten beoordelen, neemt u dan contact op.

Beëindigen van het huurcontract

Een huurcontract kan op verschillende manieren eindigen. Door opzegging of ontbinding. eventueel indien nodig met ontruiming. Er bestaat veel verschillende regels die bepalen hoe huur in een bepaald geval moet worden opgezegd. Neem bij twijfel contact op, dan bekijken we uw specifieke geval. Datzelfde geldt als eventueel een ontbinding aan de orde zou zijn.

Gebreken

In geval van gebreken aan het gehuurde dient de verhuurder die te verhelpen. In door de wet bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan een opschorting van de huurbetaling aan de orde zijn. Twijfelt u over uw rechten en plichten, neemt u dan zeker contact op om te zorgen dat alles volgens de eisen van de wet wordt geregeld en u in een eventuele procedure sterk staat.

Overige kwesties

Er zijn verder nog vele andere huurkwesties te bedenkten. Bijvoorbeeld het niet betalen van de huurprijs, het niet nakomen van verplichtingen. Daarbij is te denken aan onderhoud of reparatie van het gehuurde. Of niet nakomen van andere verplichitngen die voortvloeien uit de eisen van goed verhuurderschap en goed huurderschap.

Wij zijn u graag van dienst bij al deze huurrecht kwesties.

Copyright © 2024 de Waard advocaten. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.