Familierecht

Bij personen- en familierecht kunt u aan een groot aantal verschillende zaken denken, zoals echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, jeugd- en kinderbeschermingsmaatregelen en adoptie.

Echtscheidingen

In echtscheidingszaken kunnen we u op verschillende manieren met raad en daad bijstaan. U en uw partner kunnen samen de scheiding regelen onder begeleiding van een advocaat. We bespreken dan met zijn drieën de dingen die geregeld moeten worden en de wijze waarop dit geregeld wordt. Dit is een goede optie als u nog in staat bent goed met elkaar te communiceren. Indien u mediation overweegt, verwijzen wij u graag naar de informatie hierover op deze website onder het kopje "mediation".

Zijn er kinderen bij de echtscheiding betrokken dan moet u ook een ouderschapsplan maken. Dit plan moet gezamenlijk worden opgesteld. Hierbij kunnen wij u ook helpen.

Als u niet meer zo goed met uw partner kunt communiceren dan kunt u ook alleen een advocaat inschakelen. Uw advocaat bespreekt dan met u de mogelijkheden en helpt u bij het maken van uw keuzes. In beide gevallen wordt een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. In het geval van een gezamenlijk verzoek, zal de rechtbank zo spoedig mogelijk uitspraak doen. In het geval van een eenzijdig verzoek, mag uw partner een verweerschrift indienen. Hierna kan nog een mondelinge behandeling volgen. Daarna volgt dan de uitspraak. 

Wilt u nadere informatie over de keuze voor mediation of procederen vraag dan via het contactformulier op deze website gratis onze folder aan.

Alimentatie zaken

We kunnen u ook bijstaan op het gebied van zaken over alimentatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er in het verleden alimentatie is vastgesteld, maar dat inmiddels de omstandigheden zijn veranderd. Het kan dan zijn dat er een verhoging of verlaging van de opgelegde alimentatie nodig is. Ook in het geval dat er na een scheiding nooit kinder- of partneralimentatie is vastgelegd, kunt u dit in een aantal gevallen alsnog laten vastleggen. Verder kunnen we u helpen met problemen bij het incasseren van de alimentatie.

Omgangsregelingen en andere zaken

Als na het verbreken van een relatie of een echtscheiding de kinderen bij één van de partijen gaat wonen, dan kunnen wij u helpen bij het vastleggen van een omgangsregeling tussen de kinderen en de niet-verzorgende ouder. Verder kunnen we u adviseren over het aangaan van een co-ouderschap. Bij omgangsregelingen die al zijn vastgesteld, maar die niet goed verlopen kunnen we u bijstaan bij het weer vlottrekken van die regelingen. Ook bij erkenning van kinderen en tot stand brengen van het (gezamenlijk) gezag helpen wij u graag. Verder kunnen wij u behulpzaam zijn in zaken als adoptie en zaken waarin de Raad voor de Kinderbescherming verzoekt om het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel, zoals een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.

Copyright © 2024 de Waard advocaten. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.