Contractrecht

Het rechtsgebied contractenrecht omvat veel verschillende zaken. In het dagelijks leven sluit u op bijna ieder moment van de dag contracten, oftewel overeenkomsten, af. Niet alleen als u belangrijke overeenkomsten zoals een overeenkomst tot geldlening of een arbeidsovereenkomst sluit, maar ook als u bijvoorbeeld bij de supermarkt boodschappen afrekent en meeneemt, heeft u al een overeenkomst gesloten.

Meningsverschillen en het niet nakomen van overeenkomsten

Als u bedenkt dat men zoveel contacten afsluit, is het niet gek dat partijen van mening kunnen verschillen over de inhoud van de overeenkomst. Ook kan het voorkomen dat een van de partijen zijn of haar verplichtingen niet nakomt. In al die gevallen dat een overeenkomst niet wordt nageleefd of er onenigheid is over de bedoeling van het contract kunnen wij u bijstaan. Wij kunnen u adviseren en als het nodig is, kan in overleg met u besloten worden of de zaak aan de rechter voorgelegd zal worden of niet.

Een goed contract

Problemen over de uitleg van een contract of nakoming zijn vaak het gevolg van een onduidelijk contract. Ook kan het zijn dat een van de partijen de gevolgen van het contract niet goed heeft begrepen. Een goede manier om dit te voorkomen is uiteraard het opstellen van een goede en duidelijke overeenkomst. Onze advocaten zijn bedreven in het opstellen van duidelijke contracten. Wij staan u dan ook graag bij bij het opstellen van uw contracten. Duidelijkheid en vermijding van geschillen is hierbij ons uitgangspunt.

Algemene voorwaarden

Omdat bedrijven veelvuldig contracten aangaan en is het niet werkbaar elk aspect steeds opnieuw en bij elke klant vast te leggen. Het is dan ook voor bedrijven handig om algemene voorwaarden te hanteren. Wij kunnen u helpen met het opstellen van goede en duidelijke algemene voorwaarden. Ook kunnen wij u adviseren hoe u de voorwaarden het beste kunt gebruiken. Een enkel regeltje op uw briefpapier dat algemene voorwaarden van toepassing zijn volstaat niet.

Copyright © 2024 de Waard advocaten. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.