Mediation

Wat is mediation?

Mediation is het door partijen zelf gezamenlijk oplossen van hun conflict(en) via bemiddeling door een onafhankelijke derde, de mediator. De mediator is iemand die de kennis en specifieke vaardigheden heeft om onderhandelingen tot een goed einde te brengen. De mediator zal gesprekken en onderhandelingen met u en uw partner leiden en begeleiden om tot overeenstemming te komen. De mediator levert inhoudelijk geen bijdrage en spreekt ook geen oordeel uit. Zij voorziet u wel van goede informatie en zorgt er op die manier voor dat de oplossing waartoe gekomen is ook haalbaar is.

U kunt bij de afwikkeling van uw echtscheiding kiezen voor mediation. Dit kan voor het begin van de procedure, maar ook tijdens de procedure is het mogelijk om alsnog te kiezen voor mediaton. Ervaring leert dat onder begeleiding van een mediator emoties vaak beter onder controle worden gehouden en er zo weer op een rustige manier naar de scheiding gekeken kan worden. Conflicten worden zo uit de weg gegaan en met een heldere blik kunnen afspraken gemaakt worden.

Het (juridische) doel van de mediation is om met uw partner overeenstemming te bereiken over de afwikkeling van de echtscheiding. U en uw partner hebben samen één mediator die de belangen van u beiden in het oog houdt. Indien de mediation succesvol verloopt en u samen overeenstemming heeft bereikt over de gevolgen van de echtscheiding dan worden de afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Het echtscheidingsconvenant (en als er kinderen zijn ook het ouderschapsplan) zal met een verzoekschrift tot echtscheiding worden ingediend bij de rechtbank. De rechtbank zal na enige tijd de echtscheiding uitspreken zonder dat u daarvoor naar de rechtbank toe hoeft. De uitspraak van de rechtbank zal dan worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Uw mediator zal u ook daarbij helpen.

Voordelen van mediation

Aan mediation zitten vele voordelen. Een mediationtraject wordt bijvoorbeeld binnen enkele maanden afgerond, soms zelf binnen enkele weken of binnen een gesprek van een paar uur. Verder krijgt iedere partij tijdens de mediation de gelegenheid alles uit te spreken, daarna wordt er samen naar een oplossing gezocht. Het is dan ook van groot belang dat u en uw partner zowel tijdens als na afloop van de mediation contact met elkaar kunnen houden en in elk geval nog normaal met elkaar kunnen spreken. Zeker bij een echtscheiding waarbij kinderen betrokken zijn is het belangrijk dat de ouders goed contact houden.

U kunt tijdens de mediation alles in eigen hand houden. U bepaalt samen met uw partner wat er in de overeenkomst komt te staan. Dit wordt dus niet uit handen gegeven aan de rechter. Als u de beslissing aan de rechter overlaat is de uitkomst immers onzeker. Met mediation houden u en uw partner zelf de touwtjes inhanden. 

Tijdens de mediation kunnen allerlei verschillende problemen besproken worden, van het huurrecht van de woning tot de thuiskomtijden van de minderjarige kinderen. Alle zaken kunnen bij de mediation aan de orde komen. Het doel is altijd hetzelfde: In goed overleg tot een voor beide partijen bevredigende uitkomst komen.

De manier van conflictoplossing op allerelei gebieden

Ook op andere gebieden dan echtscheiding is mediation mogelijk. Denkt u bijvoorbeeld aan het oplossen van een arbeidsconflict of een burenruzie.

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 de Waard advocaten. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.