Incasso

Het komt helaas al te vaak voor dat debiteuren uw facturen niet betalen. Het is vervelend steeds achter uw geld aan te moeten. U heeft immers wel wat beters te doen. Wij zijn dan ook graag bereid incasso van openstaande vorderingen voor u ter hand te nemen.

Als u besluit de incasso van uw vordering uit handen te geven dan staan wij u graag bij.  Wij hanteren een speciaal incassotarief. 

Het incasseren van openstaande vorderingen, in zaken waarin vooraf geen verweer bekend is of geen verweer te verwachten is, gaat onder de volgende voorwaarden:

  • Per incasso wordt een bedrag van € 80,-- exclusief BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij betaling door de debiteur, voordat de gerechtelijke procedure is opgestart, wordt als honorarium het volgende incassotarief gehanteerd:
  • over de eerste € 3.000,--                  15%
  • over het meerdere tot  € 6.000,--    10%
  • over het meerdere tot  € 15.000,--    8%
  • over het meerdere tot € 60.000,--     3%

         Deze bedragen zijn exclusief BTW

  • Indien, voordat de gerechtelijke procedure is opgestart, een negatief resultaat wordt behaald betaalt u geen honorarium. Mocht betaling bijvoorbeeld door een faillissement van de debiteur uit blijven bent u enkel de administratiekosten verschuldigd. Wel worden eventuele kosten in verband met het opvragen van uittreksels bij de Kamer van Koophandel of gemeente aan u doorbelast.
  • Alle kosten, inclusief de hierboven genoemde incassotarieven, en de wettelijke of contractuele boeterente worden zoveel mogelijk aan de tegenpartij doorbelast.
  • Als er een gerechtelijke procedure moet worden opgestart worden er voorafgaand aan de procedure afspraken gemaakt over het honorarium.
Copyright © 2024 de Waard advocaten. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.